Déjá Vu Zirc

Szállás & Rendezvény

Az alábbi oldalon a Zirci látnivalók ismertetőit olvashatják, melyek a Déjá Vu közvetlen körzetében vannak, így gyalogosan is könnyedén megközelíthetőek!

Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontja

http://zirciapatsag.hu/

Az apátsági templomot 1732-ben kezdték építeni a sziléziai Heinrichauból érkező ciszterci szerzetesek. Az építéshez felhasználták az – akkor már romos állapotban lévő – középkori épületeket is. Felszentelése 1752-ben történt meg. A különlegesen szép, országosan is kiemelkedő jelentőségű templom főoltára Magyarország legnagyobb, barokk stílusban készült oltárépítménye. Templomunk büszkélkedhet a kor egyik legjelentősebb művészének, Franz Anton Maulbertschnek két festményével is. 

Zirc, Rákóczi tér 1, 8420

Országos Széchényi Könyvtár Reguly Antal Műemlékkönyvtár

https://www.oszk.hu/ciszterci_muemlekkonyvtar

A könyvtár állományát 1857-ben költöztették a pazar berendezésű nagyterembe. A 19. század végére az állomány gyarapodása szükségessé tette egy újabb, de egyszerűbb bútorzatú terem megnyitását. Ekkor a modern könyvtári szempontok miatt az állomány régi rendjét megbontották, és új raktározási rendet vezettek be. A könyvtár nagyarányú és tervszerű fejlesztését hozzáértő könyvtárosok végezték. 

Zirc, Rákóczi tér 1, 8420

Bakonyi Természettudományi Múzeum

https://bakonymuzeum.nhmus.hu/

A Bakonyi Természettudományi Múzeum 1972-ben, hazánk egyetlen vidéki természettudományi szakmúzeumaként jött létre Zircen. Első húsz évében a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság kötelékébe tartozott, majd 20 év önállóság után, 2013-ban a Magyar Természettudományi Múzeum tagintézménye lett. Feladata a Bakony hegység természettudományos kutatása (földtan, őslénytan, növény- és állattan), a gyűjtött anyag őrzése, tudományos feldolgozása és bemutatása, a tudományos eredmények közzé tétele.

Zirc, Rákóczi tér 1, 8420 

Apátsági Sörház

http://zirciapatsag.hu/apatsagi-sorhaz

Az Apátság falai között, az Apátsági Manufaktúrában készített söreiket az Apátsági Sörházban megkóstolhatja különféle melegételek kíséretében.

Ízelítő melegételeikből: sült virsli, kolbász, csirke nuggets, camambert nuggets, csülök tál, tépett húsos szendvics. A köretek külön választhatók: hasábburgonya, édesburgonya. Az itallap kínálatából: különböző kávék, limonádék, apátsági csapolt sör helybeni fogyasztásra vagy elvitelre.

Zirc, Rákóczi tér 1, 8420

Agrárműszaki Emlékek Gyűjteménye

https://www.rszi-zirc.hu/

 XIX. századtól használatos erő- és munkagépeket, európai és hazai egyedülálló ritkaságokat mutat be az Agrárműszaki Emlékek Gyűjteménye.

A gyűjtemény kialakítása az 1974/1975-ös tanévben kezdődött el. Azóta feldolgozása folyamatos, de még nem ért véget, hiszen a gépek, munkaeszközök, egyéb tárgyak folyamatos restaurálást, karbantartást igényelnek, ezt szakoktatók irányításával tanulók és felnőtt szakmunkások végzik.

8420 Zirc, Szabadság u. 10.

Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház

https://www.regulymuzeum.hu

Ha szeretne megismerkedni valamilyen kézművességgel, szervezzenek össze egy minimum 5 főből álló csapatot, válasszanak egy szimpatikus kézművességet kínálatunkból, mi pedig szervezünk hozzá egy délutánt, ahol kézműves mesterünk vezetésével megismerkedhetnek a választott mesterséggel. Az elkészített tárgyak az alkalom után természetesen hazavihetők. Kosárfonás, szövés, nemezelés, fazekasság, „Délutánok a kemence körül”.

Zirc, Rákóczi tér 10, 8420

Barokk kistempom

https://turizmus.zirc.hu/list-page/289-muemleki-ertekek/1135-barokk-kistemplom

A kistemplom 1740-ben épült. 1761-1763 között restaurálták, 1780-ban a templomot megnagyobbították és így nyerte el mai formáját. Egyhajós, szentélye egyenes záródású, boltozatai csehsüveg alakúak. A feltevések szerint a fakarzata azokra a kőoszlopokra támaszkodik, amelyek a környezetében feltárt románkori templomból származnak. Egyedi érték a szentélyben a Pieta szobor, amelyhez hasonló csak néhány található a világban. A kistemplom belső építészeti és képzőművészeti értékei sürgős restaurálásra szorulnak. A templom környezetében áll az 1729-ben készült Nepomuki Szent János szobor.

Zirc, Kossuth Lajos u. 58, 8420

Scroll to Top